Asscher, Opstelten en Belastingdienst genomineerd voor publieksprijs

Het publiek heeft gesproken! Minister Asscher, minister Opstelten en de Belastingdienst maken kans op de Publieksprijs van de Big Brother Awards 2014. Vanaf vandaag kun je stemmen op jouw favoriete kandidaat. Dus neem de motivatie voor de nominaties hieronder goed in je op, klik op “nominaties” en laat ons weten wie volgens jou op 16 december een plek in de schijnwerpers verdient!

Minister Ivo Opstelten

Vanwege het in stand houden van de bewaarplicht, het doorzetten van zijn hackplannen, het massaal willen opslaan van kenteken- en locatiegegevens, het structureel negeren van privacybezwaren en het verdacht maken van alle Nederlanders.

Minister Opstelten stevent af op een record: de minister maakt voor de derde keer in vier jaar tijd kans om een Big Brother Award mee naar huis te nemen.
De rode draad in de motivatie voor de nominaties van de minister is het feit dat hij zijn inbreukmakende plannen stug doorzet en daarbij zorgen van experts en kamerleden en zelfs grondwettelijke bezwaren naast zich neerlegt. Ook maakt het publiek zich zorgen om de opmerking van Opstelten dat de opslag van gegevens van alle burgers noodzakelijk is, omdat er vooraf geen onderscheid gemaakt kan worden tussen verdacht en niet-verdacht.
Opstelten is genomineerd vanwege het in stand houden van de bewaarplicht, terwijl hij zelf erkent dat deze in strijd is met Europese mensenrechtenverdragen, en dus de Grondwet. Hij is verder genomineerd voor het doorzetten van zijn hackplannen, ondanks bezwaren van onder andere het College Bescherming Persoonsgegevens en voor het langer willen opslaan van kenteken- en locatiegegevens die zijn verzameld door ANPR-camera’s. Tot slot dankt hij zijn nominatie aan het rechtvaardigen van onrechtmatige opsporingsbevoegdheden in de Blackshades-zaak.

De Belastingdienst

Vanwege de schijnbaar ongelimiteerde honger naar informatie over Nederlandse burgers.

Vorig jaar won de Belastingdienst al een Expertprijs voor al voor het opvragen van kentekengegevens, dit jaar komt daar een nominatie van het publiek bij. In een jaar tijd is duidelijk geworden dat de verzamelwoede van de Belastingdienst zich niet beperkt tot kentekengegevens. Het Nederlands publiek maakt zich ernstig zorgen om de vergaande bevoegdheden van de Belastingambtenaren om gegevens van burgers te verzamelen. Een aantal nominaties citeert online nieuwsmedium De Correspondent: “De Belastingdienst is de grootste informatiefabriek in Nederland. Het is niet overdreven om te stellen dat het bijna alles weet over iedere Nederlandse belastingbetaler.” Als het aan verantwoordelijk staatssecretaris Wiebes ligt, wordt er bovendien meer geïnvesteerd in ‘de verdere kwantitatieve ontwikkeling van het gebruik van intelligence in de handhaving’. De datahonger van de Belastingdienst lijkt dus alleen nog maar groter te worden.

Minister Lodewijk Asscher

Vanwege het invoeren van SyRI: een systeem dat enorme hoeveelheden gegevens aan elkaar knoopt om burgers door te lichten.

Wat is er gebeurd met privacyvoorvechter Lodewijk Asscher? Van 2002 tot 2004 zat deze minister nog in de jury van de Big Brother Awards, nu is hij zelf genomineerd.
Minister Asscher is genomineerd vanwege zijn voorstel voor SyRI: het systeem dat een enorme hoeveelheid gegevens van burgers aan elkaar knoopt en analyseert om potentiële fraudeurs op te sporen. Volgens de wet gaat het hierbij om: arbeidsgegevens, boetes en sancties, fiscale gegevens, gegevens roerende en onroerende goederen, handelsgegevens, huisvestingsgegevens, identificerende gegevens, inburgeringsgegevens, nalevingsgegevens, onderwijsgegevens, pensioengegevens, reïntegratiegegevens, schuldenlastgegevens, uitkerings-, toeslagen- en subsidiegegevens, vergunningen en ontheffingen, zorgverzekeringsgegevens. De minister voerde de wet door, ondanks een vernietigend oordeel van de Raad van State. Die schrijft: ‘Er [is] nauwelijks een persoonsgegeven te bedenken dat niet voor verwerking in aanmerking komt. De opsomming lijkt niet bedoeld om in te perken, maar om zoveel mogelijk armslag te hebben.’ In de woorden van de minister zelf: ‘De mogelijkheden van gegevensuitwisseling moeten optimaal worden benut.’. Dat Asscher de privacybezwaren hiervan naast zich neerlegt is volgens het publiek genoeg reden voor een nominatie.

Weet je genoeg? Stemmen maar!

En als je op 16 december live mee wilt horen wie de Big Brother Award mee naar huis mag nemen, kun je hier een kaartje kopen voor de awardceremonie.